Llei de comerç, serveis i fires

Vídeo

Projecte de llei de comerç, serveis i fires


El Projecte de llei de comerç, serveis i fires té com a objectiu principal enfortir un model propi de comerç, que sigui equilibrat, sostenible i competitiu, i també actualitzar la normativa de comerç davant les noves necessitats i els reptes del sector, compilant en un sol text els diversos blocs normatius que conformen la legislació vigent en aquesta matèria.

La convivència entre l'activitat comercial, la prestació de serveis i l'ús residencial del sòl, que s'ha anat conformant històricament com un model propi de Catalunya, de la mateixa manera que s'ha fet en la majoria de les poblacions mediterrànies del sud d'Europa, és considerada la millor opció per als ciutadans, atès que permet d'adoptar criteris de gestió urbana sostenible, en què el sòl és tractat com un recurs limitat que s'ha d'explotar de la manera més eficient possible amb l'objectiu d'estalviar recursos i evitar efectes nocius indesitjables per al medi ambient.

Situació actual: Aprovada

  • 0 aportacions
  • 0 comentaris
  • 0 respostes

Parlem de

#comerç