Llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme

Vídeo del la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme

Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme


La proposició s'inscriu en la voluntat d'establir mecanismes idonis per a fer efectiva la nul·litat de les sentències, dictades durant la guerra civil i el franquisme, que vulneren els principis fonamentals del dret i els procediments establerts, tal com ha requerit, entre altres, l'Organització de les Nacions Unides.
En concret, la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme té dos objectius. D'una banda, es declaren nuls i sense efecte jurídic tots els consells de guerra sumaríssims i les sentències corresponents, instruïts per causes polítiques a Catalunya pel règim franquista, d'acord amb el Ban del 28 de juliol de 1936; el Decret del 31 d´agost de 1936; el Decret número 55 de l'1 de novembre de 1936; la Llei del 2 de març de 1943; la Llei del 18 d'abril de 1947; el Decret 1794/60, del 21 de desembre, i el Decret llei 10/75, del 26 d'agost.
D'altra banda, s'estableix un procediment administratiu per a fer efectiu el reconeixement individual de la nul·litat de cada procés als afectats o als seus familiars successors. En conseqüència, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya emetrà, a sol·licitud dels processats o dels seus familiars, una certificació de la nul·litat del procediment i de la sentència corresponent.

Situació actual: Aprovada

  • 1 aportació
  • 0 comentaris
  • 1 resposta

Parlem de

#victimesfranquisme