Llei del Codi Tributari de Catalunya

Vídeo de la Proposició de llei del Codi Tributari de Catalunya

Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat de Catalunya


El text és fruit de l'exercici de la iniciativa legislativa de dos grups parlamentaris -el Grup Parlamentari de Junts pel Sí i el Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent-, que van presentar-lo el 29 de juliol de 2016, i el 20 d'octubre de 2016 va superar el debat de totalitat en el Ple del Parlament.
El Codi tributari neix amb la pretensió d'ordenar i sistematitzar les normes tributàries, com ja va fer el Codi civil de Catalunya amb les normes civils. No obstant, el text que es presenta no conté una enumeració tancada dels llibres que componen el Codi tributari, sinó que es preveu que se'n vagin aprovant tants llibres com calgui (article 4). Només hi ha una definició genèrica dels grans continguts a l'article 2.1: «El Codi tributari de Catalunya s'estructura en llibres, relatius a les disposicions generals del sistema tributari, l'Administració tributària de la Generalitat de Catalunya i els impostos, les taxes i els altres tributs aplicats per la Generalitat de Catalunya».

Situació actual: Aprovada

  • 0 aportacions
  • 0 comentaris
  • 0 respostes

Parlem de

#coditributari