Llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya

Vídeo del Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya

Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya


L'ús quotidià de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i la manera com aquestes tracten la informació les converteixen en elements essencials per a l'actual desenvolupament econòmic i la convivència social. Això fa que esdevinguin bàsiques per al tràfic mercantil i per a garantir el progrés i el desenvolupament social dels ciutadans de Catalunya en la societat de la informació.
No obstant això, el desenvolupament de la societat de la informació es troba afectat per diversos reptes i amenaces que en posen la seguretat en perill. Es pot detectar en els últims temps una activitat organitzada a la xarxa que té com a objectius perjudicar accions i serveis públics de governs i d'empreses privades i que, en molts casos, pot arribar a afectar els serveis bàsics per al bon funcionament de les administracions i a perjudicar la ciutadania.

Situació actual: Aprovada

  • 6 aportacions
  • 2 comentaris
  • 2 respostes

Parlem de

ciberseguretat