Llei del canvi climàtic

Vídeo de la Ponència de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Projecte de llei del canvi climàtic


El Projecte de llei del canvi climàtic vol contribuir a l'assoliment d'una societat sostenible i econòmicament competitiva, amb baixes emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i millor adaptada als impactes associats al canvi climàtic (art. 1). El text del projecte pretén consolidar la tasca feta els darrers vint anys, especialment des de l'any 2005, per a aturar o frenar el canvi climàtic i els impactes que en deriven. Al mateix temps, pretén que Catalunya pugui participar activament en el paper decisiu que Europa vol tenir en el trànsit cap a una economia de baixa intensitat en carboni i un desenvolupament sostenible que faci possible una societat menys vulnerable i més avançada.

Situació actual: Aprovada

 • 25 aportacions
 • 2 comentaris
 • 25 respostes

Pàgina 1 de 4

Següent

 • Joan Cusó B 19/09/2016 - 15:32

  Una taxa especial per a grans vaixells de transport i creuers culpables d'una gran part de la contaminació atmosfèrica.
  Gràcies.

  icona tancar regió d'aportació

  Per a poder fer una aportació, un comentari, subscriure's a un debat o participar a l'enquesta, cal estar registrat a l'espai "El meu Parlament", que us permet també personalitzar l'accés al web del Parlament i gestionar les vostres subscripcions.

  - Si ja sou usuari registrat cliqueu aquí per identificar-vos.

  - Si no esteu registrat cliqueu aquí per a registrar-vos.

  • Grup Parlamentari de Junts pel Sí 22/09/2016 - 15:42

   Moltes gràcies per l'aportació. Certament, és un element a tenir molt en compte, ja que utilitzen generalment fuel-oil, que és un derivat del petroli altament contaminant. Ara bé, de moment les competències són de Ports de l'Estat espanyol i l'administració catalana, encara, no hi pot legislar. Esperem ser un Estat ben aviat i poder-hi legislar i així millorar la qualitat de l'aire dels ports i de les seves ciutats.

  • Grup Parlamentari Socialista 13/10/2016 - 15:28

   Moltes gràcies per l'aportació, creiem que cal fer una reflexió més aprofundida sobre fiscalitat verda, i en aquest sentit igual que es va proposar gravar l'aterratge i l'enlairament d'avions nosaltres som de l'opinió que en l'actual marc estatutari hi ha marge legal suficient per gravar els vaixells que atraquen al port, com un impost finalista destinat a mesures per millorar la qualitat de l'aire, estudiarem incorporar-ho a la llei o bé a la de mesures fiscals en el proper debat pressupostari.

  • Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot 15/11/2016 - 15:13

   La fiscalitat és una de les grans peces a considerar dins la llei de Canvi climàtic. I no només per la compra de vehicles privats, sino també considerar tots aquells altres sistemes de transport que també emeten gasos d'efecte hivernacle.
   Ens apuntem l'aportació com una més.

 • sergimitjavila 18/07/2016 - 18:31

  Obligar a posar estacions de recarrega de cotxes electrics a les benzineres.

  icona tancar regió d'aportació

  Per a poder fer una aportació, un comentari, subscriure's a un debat o participar a l'enquesta, cal estar registrat a l'espai "El meu Parlament", que us permet també personalitzar l'accés al web del Parlament i gestionar les vostres subscripcions.

  - Si ja sou usuari registrat cliqueu aquí per identificar-vos.

  - Si no esteu registrat cliqueu aquí per a registrar-vos.

  • Grup Parlamentari de Junts pel Sí 15/09/2016 - 15:50

   Moltes gràcies per la teva aportació. Certament, per a aconseguir una bona xarxa d'assistència haurem de fer servir les benzineres i altres espais per a poder carregar les bateries dels vehicles elèctrics.

  • Joan Cusó B 19/09/2016 - 15:33

   molt a favor!
   i incentivar economicament el canvi de cotxes contaminants per cotxes electrics.

  • Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot 15/11/2016 - 14:20

   Gràcies per l'esmena. Efectivament s'ha de donar facilitats a totes aquelles iniciatives que comportin una reducció d'emissions de gasos. Si bé també hem de qüestionar si el model de transport privat segueix essent el més òptim per tal d'aconseguir una vertadera mitigació del canvi climàtic. Recordem que l'energia que carrega aquests cotxes es genera a algun lloc i si no és del tot neta, només traslladem l'emissió a altres llocs.
   La millora en l'eficàcia i l'eficiència del transport públic i el de fluxos de transport si pot ser el millor camí en aquesta batalla contra el canvi climàtic.

 • marcvilahur 29/07/2016 - 17:39

  Si es treballa amb un model de compensacions per emissions que es treballi amb la possibilitat que les compensacions es puguin fer per entitats del tercer sector ambiental a Catalunya i no que forçosament per estar acreditades hagin de ser a llocs tant distants com ara.

  icona tancar regió d'aportació

  Per a poder fer una aportació, un comentari, subscriure's a un debat o participar a l'enquesta, cal estar registrat a l'espai "El meu Parlament", que us permet també personalitzar l'accés al web del Parlament i gestionar les vostres subscripcions.

  - Si ja sou usuari registrat cliqueu aquí per identificar-vos.

  - Si no esteu registrat cliqueu aquí per a registrar-vos.

  • Grup Parlamentari de Junts pel Sí 15/09/2016 - 15:51

   Bones Marc
   Moltes gràcies per l'aportació. Certament, és un element a estudiar i a incorporar a la llei.

  • Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot 15/11/2016 - 14:51

   Efectivament el règim de comerç d'emissions de GEH com a instrument de reducció no està donant l'eficàcia que s'esperava i en cal una revisió profunda com instrument, cosa que fa la Comissió Europea que és qui en té la competència.
   Agraïm l'esmena i estudiarem com incloure-la en la llei.

 • Sergi Sànchez Coll 19/09/2016 - 16:19

  Fomentar el reciclatge de llaunes i d'ampolles de plàstic i vidre mitjançant la implementació d'un dipòsit d'entre 0,10? i 0,50? a aquests envasos segons la mida, retornable quan es torna l'envàs en els punts habilitats. Un sistema que aconsegueix altes taxes de retorn en diversos països del nord d'Europa, i sobre el qual s'han fet proves pilot exitoses en municipis com Cadaqués.

  icona tancar regió d'aportació

  Per a poder fer una aportació, un comentari, subscriure's a un debat o participar a l'enquesta, cal estar registrat a l'espai "El meu Parlament", que us permet també personalitzar l'accés al web del Parlament i gestionar les vostres subscripcions.

  - Si ja sou usuari registrat cliqueu aquí per identificar-vos.

  - Si no esteu registrat cliqueu aquí per a registrar-vos.

  • Grup Parlamentari de Junts pel Sí 22/09/2016 - 15:43

   Moltes gràcies per l'aportació. Tens tota la raó. L'objectiu a assolir és el Residu Zero, ni a l'abocador ni a l'incineradora. Per això aquest és un pas més i des de l'Agència CAtalana de REsidus s'està mirant d'implantar a tot Catalunya, però tot i l'estalvi de recursos i d'energia en la recuperació d'envasos, no és l'objecte directe d'aquesta llei. Sí d'una que volgués millorar en l'abans exposat la prevenció i gestió de residus.

  • Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot 15/11/2016 - 15:19

   Així com apuntes, els residus és una d'aquells altres temes cabdals a treballar dins la llei de Canvi Climàtic.
   Incentivar el reciclatge és una d'elles, d'altres serien la instal·lació de sistemes de dipòsit, devolució i retorn on no cal energia per construir els envasos ni l'explotació dels recursos.
   Però a més s'ha d'avaluar tot el sistema i considerar noves estratègies com l'economia circular.

 • Andreu Arbó 23/10/2016 - 11:54

  - Com vol fer BCN, les ciutats amb bon accés de transport públic s'hauria d'evitar l'ús del transport que usin combustibles fòssils. I tots els pobles turístics haurien de cobrar als vehicles (sobretot del turisme, no pas dels habitants anuals).
  Per dur-ho a terme podria haver-hi parquímetres que cobrin pel tipus de cotxe, aquells que contaminin més cobrar més, els que no contaminin en alguns casos ni cobrar.
  Els pobles turístics que actualment no tenen zona d'aparcament que es pagui, podrien comprar els parquímetres de les ciutats que modifiquen els parquímetres actuals per moderns. Els habitants anuals podrien tenir una targeta que no els calgués pagar als parquímetres.

  icona tancar regió d'aportació

  Per a poder fer una aportació, un comentari, subscriure's a un debat o participar a l'enquesta, cal estar registrat a l'espai "El meu Parlament", que us permet també personalitzar l'accés al web del Parlament i gestionar les vostres subscripcions.

  - Si ja sou usuari registrat cliqueu aquí per identificar-vos.

  - Si no esteu registrat cliqueu aquí per a registrar-vos.

  • Grup Parlamentari de Junts pel Sí 02/11/2016 - 14:44

   Certament és així, a banda que hem de canviar tot el model de mobilitat actualment vigent a on primi el transport públic mogut per energies renovables i el compartit quan s'escaigui.

  • Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot 15/11/2016 - 16:52

   Gràcies per la teva participació. Totes les idees per millorar i facilitar la mobilitat i fer els pobles i ciutats més confortables seran ben rebudes pels municipis i poden servir per dissuadir a la ciutadania d'accedir en transport privat. Encarir els períodes d'aparcament, els temps, o les potencies del vehicle o per tipus de combustible, és una d'elles, però no oblidem que aquestes mesures han de ser transitòries cap a un model de transport on no calgui el vehicle privat.
   També hem de recordar que els municipis són sobirans respecte a la implantació de cobraments per aparcament i altres mesures de regulació del trànsit.

Pàgina 1 de 4

Següent