Llei del canvi climàtic

Vídeo de la Ponència de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Projecte de llei del canvi climàtic


El Projecte de llei del canvi climàtic vol contribuir a l'assoliment d'una societat sostenible i econòmicament competitiva, amb baixes emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i millor adaptada als impactes associats al canvi climàtic (art. 1). El text del projecte pretén consolidar la tasca feta els darrers vint anys, especialment des de l'any 2005, per a aturar o frenar el canvi climàtic i els impactes que en deriven. Al mateix temps, pretén que Catalunya pugui participar activament en el paper decisiu que Europa vol tenir en el trànsit cap a una economia de baixa intensitat en carboni i un desenvolupament sostenible que faci possible una societat menys vulnerable i més avançada.

Situació actual: Aprovada

  • 25 aportacions
  • 2 comentaris
  • 25 respostes

Parlem de

canviclimatic