Proposició d'aprofitament de l'excedent alimentari

Vídeo

Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari


D'acord amb els motius expressats pels proposants, la necessitat de la iniciativa rau en la problemàtica que genera el malbaratament alimentari en relació amb el seu impacte ambiental, social i econòmic.

En efecte, s'estima que el 7% dels aliments adquirits es malbaraten pels consumidors, els comerços i els restaurants. Segons la Diagnosi del Malbaratament alimentari a Catalunya feta l'any 2012 per la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Agència Catalana de Residus, 25,5 dies de menjar cada any són llençats a les escombraries, un volum que serviria per alimentar més de mig milió de persones durant un any.

En termes de petjada ecològica, el malbaratament català atribuïble al consum, la distribució al menor i la restauració equival, segons la Proposició, a la utilització de 234.022 hectàrees de terreny, el que es correspon a un 20% de tota la superfície agrària útil de Catalunya. Finalment, en termes potencials d'escalfament global, si es deixés totalment de malbaratar menjar les emissions de gasos amb efecte hivernacle es podrien reduir en 520.753 tCO2eq.

Situació actual: Decaiguda per finiment de la legislatura

  • 2 aportacions
  • 0 comentaris
  • 0 respostes

Parlem de

#AprofitemelsAliments