Escrit relatiu a la sol·licitud de l'informe de conclusions del grup de treball sobre el model d'atenció als infants i adolescents en situació de risc pel que fa al sistema de protecció i a la prevenció

Data de la petició:
03/07/2020
Núm. expedient:
126-00087/12
Situació:
En tràmit
Núm. adhesions:
0

Tràmits

  • Presentació al Registre de la iniciativa (15/07/2020)

Text de la petició

Barcelona, 3 de juliol de 2020

Des d'ECAS, Entitats Catalanes d'Acció Social, federació que treballa de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d'exclusió social i amb l'atenció directa que presten les entitats sòcies i la pròpia tasca de la federació per vertebrar el sector fonamentant-se en la lluita per la igualtat d'oportunitats per a tota la població, així com en la voluntat de transformar la societat per fer-la més justa i equitativa, ens adrecem a la Comissió de Peticions del Parlament de Catalunya per tal de sol·licitar l'informe de les conclusions definitives, del grup de treball de caràcter mixt que tenia per objectiu repensar el model d'atenció als infants i adolescents en situació de risc, principalment pel que fa al sistema de protecció, i posar en comú el model de prevenció, per a cadascun dels següents eixos de treball:

 Les garanties jurídiques per a les famílies i la participació sistemàtica dels infants i els adolescents en els diferents moments d'aplicació del sistema de protecció davant les situacions de desemparament,

 la coordinació entre totes les administracions i els diferents recursos d'atenció a la infància i l'adolescència arreu del territori, amb prioritat per ajudar els grups familiars a esdevenir positius i útils en l'atenció de llurs fills,

 les condicions laborals dels treballadors del sector, amb l'objectiu de garantir-ne l'estabilitat,

 la transparència del sistema de protecció, de manera que tant les famílies com els professionals puguin ésser coneixedors del procediment seguit, els processos d'atenció, les mesures aplicades i les dificultats aparegudes en el cas de cadascun dels infants i adolescents atesos,

 l'actualització de l'acompanyament dels infants i adolescents sota la tutela de l'Administració als nous temps i als nous perfils d'atenció,

 la inversió en infància i adolescència en les diferents situacions de risc,

 la revisió de les dades que es faciliten en relació amb el sistema d'atenció a la infància, i la proposta d'ampliació de dades en els punts en què es cregui pertinent.

El Parlament de Catalunya va instar al Govern a encarregar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la constitució en el termini de dos mesos d'aquest grup de Treball. Aquesta moció, la 93/XI del Parlament de Catalunya, sobre l'atenció als Infants i adolescents en situació de risc, va ser aprovada en el ple del Parlament, en la seva sessió número 29, el 9 de febrer de 2017.

I aquest informe de les conclusions definitives s'havia de presentar el termini d'un any des d'aquesta data, el 9 de febrer de 2017.