Escrit relatiu a una actuació del Síndic de Greuges

Data de la petició:
01/10/2019
Núm. expedient:
126-00071/12
Situació:
En tràmit
Núm. adhesions:
0

Tràmits

  • Presentació al Registre de la iniciativa (15/10/2019)

Text de la petició

Apreciats parlamentaris de Catalunya;
Degut a un cas privat succeït amb el Síndic de Greuges i el meu Expedient 8585/2016 referent a la obligació del síndic de vetllar pel cumpliment de la La llei 24/2009 del Síndic de Greuges que li otorga funcions especifiques relatives a la defensa dels drets i llibertats de les persones en matèria de no discriminació i l'article 4 apartat c) de la llei 24/2009 que indica que ha de vetllar perquè les administracions garanteixin el dret a una bona administració i el dret a accedir en condicions d'igualitat als serveis públics i als serveis económics d'interés general., em veig obligat a comunicar el no cumpliment per part del síndic de les seves obligacions si tal com han redactat en el meu expedient, veuen indicis de possibles abusos de poder per part de l'administració local e inclumpliment de l'art 33 de la Constitució espanyola dels drets humans. Actualment fins i tot la Agencia Antifrau de Catalunya redacta que trasllada el cas al síndic per ser l'organisme per vetllar pels drets dels ciutadans. Prego que el Síndic insti a donar explicacions públiques de la no defensa del cas d'un ciudadà que es possible que afecti a més ciutadans arreu del pais. Gràcies i a vetllar pel bon funcionament de Catalunya.