Escrit relatiu a la informació sobre la informació de la sostenibilitat en les etiquetes dels productes

Data de la petició:
22/08/2019
Núm. expedient:
126-00070/12
Situació:
En tràmit
Núm. adhesions:
0

Tràmits

  • Presentació al Registre de la iniciativa (16/09/2019)

Text de la petició

Plantejament
Després d?haver investigat i haver vist que s?està cobrint la necessitat del consumidor d?estar més informat sobre la sostenibilitat dels productes a l?hora de comprar. El problema que trobem és que hi ha molts tipus diferents d?etiquetes amb significats molt diversos que gairebé ningú les deu entendre. Per això la nostra proposta és una nova etiqueta, que inclogui totes les altres, i que sigui única i fàcil d?entendre per a tothom. Aquesta etiqueta serà a més de les que ja tingui cada producte. La intenció és que a partir de la nostra etiqueta la gent es pugui fer una idea ràpida del que comporta comprar aquell producte, i ja després si vol estar més informat pot fixar-se en els certificats i reconeixements específics de cada producte.

Proposta
La nostre proposta és fer una escala on s?indiquin els nivells de contaminació produïda per un producte.
En aquesta escala es valoraran tres factors; el desplaçament que ha fet aquest producte, els materials pels que està format i els de l?envàs, i finalment la sostenibilitat del procés i de l?empresa en general.
Depèn dels valors que assoleixi cada apartat doncs a l?escala rebrà un color o un altre, on verd és el millor i vermell el pitjor.
DESPLAÇAMENT:
Al valorar aquest factor es tindrà en compte quina és la procedència d?aquest producte, la quantitat de km que ha fet per arribar al seu punt de venda. Al fer això es valoraran més els productes de proximitat i de km 0. Ja que hauran contaminat molt menys en desplaçament que altres productes prominents de Sud-Amèrica, la Índia o Xina.
Així doncs si un producte prové d?algun lloc situat a menys de 500km tindrà el color verd assignat. Un producte que provingui de 500 a 2000km li pertocarà el color taronja, i finalment els de més de 2000 tindran el color vermell.
MATERIALS:
A l?hora de valorar els materials hi hauria dos elements a tenir en compte, si els materials són reciclables i el temps que triguen a descompondre?s.
Així doncs l?escala serà de la següent manera, de color verd seran els productes orgànics i de paper, que es reciclen molt fàcilment i triguen 1 any a descompondre?s. Després de color taronja seran els productes fets amb envasos de Tetra Brik o acer, aquests triguen entre 10 i 30 anys. I finalment els productes fets de plàstics, que aquests triguen 150 anys a degradar-se. Llavors li assignarem a aquests el color vermell, sent així els pitjors de l?escala.
PROCÉS / EMPRESA:
Per avaluar l?índex de contaminació intentarem quantificar la Responsabilitat Social que fa una empresa. Ho quantificarem segons les contribucions, fites aconseguides, impactes i reconeixements obtinguts.
Una empresa que no faci res per incorporar la RSC al seu pla de l?empresa tindrà el color vermell. Una empresa que ho tingui incorporat i hagi rebut el reconeixement d?una etiqueta ecològica tindrà el color verd.
I finalment el color taronja serà per les empreses que estan posicionant-se en aquest sentit i apostant per tenir en compte el medi ambient en el pla d?acció de l?empresa. Serà per les empreses que s?autodeclarin responsables però se les hagi reconegut encara.

Conclusió
Fer aquesta llei influiria en la decisió de compra dels consumidors, que es decantaran pels productes sostenibles per damunt dels que no ho són. Quan això passi, les empreses que ja són responsables socialment seran molt beneficiades i serà la recompensa per haver apostat per les energies renovables i processos sostenibles abans de que el problema del canvi climàtic fos real. Les empreses que no ho son encara hauran d?invertir molt ja que sinó no tindran vendes, i les que no inverteixin acabaran tancant ja que no podran competir amb les altres.
Per tant creiem que aquesta llei és necessària si volem aconseguir canvis en el país.