Escrit relatiu a la regulació de l'accés a l'habitatge a l'àrea metropolitana de Barcelona

Data de la petició:
02/07/2019
Núm. expedient:
126-00067/12
Situació:
En tràmit
Núm. adhesions:
0

Tràmits

  • Presentació al Registre de la iniciativa (09/07/2019)

Text de la petició

Demano la regulacio inmediata delpreu de lloguer a barcelona area metropolitana, on el minim preu de lloguer sigui del 50% de la renda garantida, i el maxim per a pisos de menys de 60 metres sigui del 50% del salari minim interprofesional. I donat el caracter d'urgencia de la situacio d'exclusio residencial, i acollintme a l'article de la constitucio on es fa referencia a que tot espanyol tingui com a dret fonamental un habitatge digne, demano fer un cens a la ciutat de barcelona amb totes les persones nascudes a la ciutat que no tenen vivenda propia o que es troben en risc de exclusio residencial, i donarlis habitatges protegits en regims de lloguer indefinit, dret de superficie o compra amb preus protegits, intentant que siguin aquests habitatges als seus barris de naixement i residencia. Dins d'aquesta mesura, demano que es paralitzin a l'area de Barcelona totes les entregues de pisos a persobes que no son de barcelona, fins que tots els censats quedin situats a les vivendes protegides. Demano tambe que es prohibeixi el que una empresa o persona pugui disposar de mes duna vivenda a l'area metropolitana de barcelona, els propietaris al 100% de mes d'un habitatge tinguin obligacio de vendre'l. Si no es fa res, portare la situacio de pobresa generalitzada i exclusio residencial al parlament europeu. No hi ha dret a que haguem de marxar de la nostra ciutat, dels nostres barris, gent jove k ha de renunciar a tenir familia perque no es poden permetre una vivenda, fills que no poden marxar de casa perque aixo suposa marxar de la ciutat i deixar els seus familiars grans sols, families separades i barris destruits, carrers amb indigents....etc etc. Si no es prenen ja mesures drastiques i urgents tirare endabant amb el procediment en instancies superiors. Moltes gracies