Escrit relatiu a la creació d'un ens format per metges independents per a la defensa dels treballadors amb incapacitat laboral

Data de la petició:
06/05/2019
Núm. expedient:
126-00065/12
Situació:
En tràmit
Núm. adhesions:
0

Tràmits

  • Presentació al Registre de la iniciativa (16/05/2019)

Text de la petició

Demano que es crei un organisme oficial constituit per personal medic independent en consesns amb els metges dels centres d'atencio primaria, els especialistes de la seguretat social que atenguin al treballador, i els sindicats que defenen els treballadors. On les funcions siguin orientades a la defensa gratuita de treballadors incapacitats en els seguents termes: que el treballador pugui denunciar les presions de les mutues i aquestes siguin comdennades en les patologies mentals que agreugin els simptomes del pacient, que el pacient pugui denunciar els peritatges fraudulents emesos per les mutues, que el pacient disposi d'acces a totes les probes mediques que necessiti per poder demostrar sense gastar els seus diners la seva malaltia amb la mateixa validesa que els peritatges emesos per les mutues. Que el pacient donat d'alta sense estar recuperat pugui denunciar y demostrar la seva malaltia i ser indemnitzat pels danys fisics i morals, que es sancioni administrativament a les mutues per tractar de forma cruel i discriminatoria als pacients que tenen patologies mentals. Que la opinio dels metges del centre datencio primaria on sigui tractat el pacient tingui la ultima paraula respecte a l'alta del pacient cuan no es vegi clar que el pacient esta recuperat. Les persones amb incapacitats laborals es troven maltractades per les mutues i l'ICAM, no poden demostrar les seves patologies si no poden pagar les proves i els informes d'un especialista en medicina legal. No es poden defendre cuan els metges de les mutues els presionen i tampoc cuan els tracten malament. Tampoc es poden defendre cuan la incapacitat es un accident laboral i la mutua determina k es contingencia comuna perque les eines k existeixen actualment exigeixen que el treballador malalt gasti uns diners que necessita i es busqui la vida amb advocats i tramits interminables que motes vegades agreugen la malaltia del pacient. Es un tema molt greu que no hi hagi cap mena de proteccio al pacient que no impliqui un patiment burocratic i legal i un munt de diners que els pacients no tenen. Espero que es comenci a sancionar aquesta mena de comportaments de mutues Icam i peritatges relacionats on es fan informes falsos que es tenen mes en compte k els del propi metge del cap o dels especialistes que atenen al pacient. Considerant la medecina com una activitat sota el jurament hipocratic, els metges que cumpleixen cuotes d'altes i maltracten al pacient haurien de pagar sancions administratives segons la gravetat o fins hi tot la retirada del dret d'exercici de la professio perque fan un mal a la societat. Aquesta es la meva peticio, en resum que el pacient incapacitat puguir accedir gratuitament i amb facilitat a les proves k demostrin la seva malaltia desde un punt neutral, es sancioni la mala praxis medica