Escrit relatiu a la normativa d'accés a la universitat per a persones amb experiència laboral acreditada i per a majors de quaranta-cinc anys

Data de la petició:
27/02/2019
Núm. expedient:
126-00058/12
Situació:
En tràmit
Núm. adhesions:
0

Tràmits

  • Presentació al Registre de la iniciativa (04/03/2019)

Text de la petició

Instància al Parlament, per cambiar les articles 16 i 17 del Reial Decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau, estableix a l'article 16 l'accés mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional (40 anys o més) i a l'article 17 l'accés per a majors de 45 anys.

Els candidats que vulguin accedir a la universitat per alguna d'aquestes dues vies d'accés, a més de complir el requisit d'edat (compleixin els 40 o 45 anys d'edat durant el any natural de començament del curs acadèmic), no han de disposar de cap titulació acadèmica habilitadora que els permeti accedir a la universitat per altres vies d'accés.

Vull cridar l'atenció sobre la DISCRIMINACIÓ de algunes persones majors per a l'accés a la Universitat:

Quan tens les proves d'accés a la universitat (Selectivitat), cal que accedeix a la universitat per aquesta via d'accés; no pots sol·licitar l'accés per la via d'acreditació d'experiència professional (40 anys) ni per la via de majors de 45 anys.

Quan tens la selectivitat realitzada fa molts anys (més de 20-30 anys) però amb una nota inferior a la que demanan per el grau desitjat (avans la nota era sobre 10 i ara és sobre 14). L'única solució que ens donen és repetir la selectivitat i/o fer les proves específiques. Aquesta ės una vía d'accés molt més complicada i difícil (que requereix molt més esforç i que moltes vegades no va a servir per al grau elegit) que el reconeixement professional per els majors de 40 anys (article 16 del Reial Decret 412/2014) o les proves per a mės de 45 anys. (Article 17 del Reial Decret 412/2014).

S'esta avantatjant a les persones que no acabaren els estudis i penalitzant a les que en el seu moment varen fer la selectivitat o inclus s'esta avantatjant a les persones d'altres paisos que no tenen la selectivitat.

Em sembla una gran DISCRIMINACIÓ havent-hi altres vies d'accės molt més apropiades per les personnes de més de 40 que no tothom pugui accedir hi.

Per aixó crec que se tindria que camviar la normativa i poder tenir TOTHOM les mateixes posibilitats d'accedir a la Universitat.