Escrit relatiu a la potència d'energia elèctrica contractada a les llars

Data de la petició:
09/01/2019
Núm. expedient:
126-00056/12
Situació:
En tràmit
Núm. adhesions:
0

Tràmits

  • Presentació al Registre de la iniciativa (17/01/2019)

Text de la petició

Aquest 2019 ja quasi tot-hom te comptadors intel·ligents, que tenen informació per hores, dies consums, etc, això ha donat a les companyies elèctriques unes avantatges i informació com per exemple (si et passes de la potencia contractada, et tallen la llum fins que apagues algun electrodomèstic i abaixes i apuges el diferencial). Moltes llars pel fet de que puntualment en algun dia necessita mes potencia de la que te , hauran de contractar mes potencia, que en la majoria de casos no la necessita en el 90 % dels dies del mes. Es per tot això que demano tramitin on correspongui la següent o semblant proposició;
1 Cada llar tindrà un màxim de potencia fins on podrà arribar d'acord amb el certificat d'instal·lador.
2 La empresa elèctrica cobrarà la potencia per dies , que serà la màxima utilitzada aquell dia.

Crec que es inadmissible davant la nova tecnologia instal·lada que es cobri un màxim de potencia que la majoria de dies no s'utilitza, i que aquests nous comptadors intel·ligents solament hagin servit per beneficiar a las companyies elèctriques.