Escrit relatiu al projecte de construcció de l'Institut Escola Sala Badrinas, de Terrassa (Vallès Occidental)

Data de la petició:
12/11/2018
Núm. expedient:
126-00052/12
Situació:
En tràmit
Núm. adhesions:
0

Tràmits

  • Presentació al Registre de la iniciativa (14/11/2018)

Text de la petició

Des del AMPA Sala Badrinas presentem la següent Petició colectiva sobre el projecte definitiu del Institut Escola Sala Badrinas de Terrassa:
La posada en marxa de l'Escola Sala i Badrinas, és el resultat d'una llarga reivindicació des de l'any 1977. Degut al creixement demogràfic al barri del Segle XX, van aparèixer a la zona unes necessitats concretes, llavors no existia cap centre educatiu que donés cobertura a aquesta àrea de la ciutat i per això es van iniciar mobilitzacions que, amb el suport del govern municipal, demanaven a la Generalitat la construcció d'un nou centre d'Educació Primària al barri.
Després d'anys de reivindicacions, es va posar en marxa l'escola amb la instalació de dos mòduls amb 50 nens de P3 al cr. Gasòmetre. Passat el 1r trimestre, aquest mòduls es van desallotjar degut a la contaminació del sòl. Per garantir la seguretat dels infants van ser allotjats a l'Escola Bisbat Egara. Posteriorment, al curs 2012-2013, l'escola es va traslladar al parc de Vallparadís, de forma provisional també en mòduls a l'espera de la nova construcció en el terrenys cedits pel Ajuntament a l'antiga fàbrica Sala i Badrinas.
Han passat 8 anys i en aquest moments hi ha 419 nens a l'escola i s'està implementant el 5è curs de primària. La Generalitat preveu completar l'etapa educativa fins a 6è amb mòduls, a més aquesta escola té dues línies per curs, amb una preinscripció que supera l'oferta, alhora que té greus mancances d'espai per poder gaudir de l'hora de l'esbarjo, disposar d'un servei de menjador amb cuina, organitzar activitats extraescolars o realitzar la pràctica esportiva (no hi ha gimnàs), entre d'altres, circumstàncies que han provocat durant tots aquests anys un greuge comparatiu dels nostres fills respecte a la resta d'alumnes de la ciutat, ja que, en quant a infraestructura, no han tingut les mateixes oportunitats que la resta.
A això s'ha de afegir la mancança actual d'oferta de Centres d'Educació Secundària degut a que, en aquesta zona 4 de Terrassa, només hi ha 2 instituts públics (Can Jofresa i Santa Eulàlia) que han de donar cobertura a tots els centres d'Educació Primària pública adscrits als primers (Ramón i Cajal, Agustí Bartra, Pau Vila, Presidents Salvans i Sala i Badrinas), els quals tenen tots els cursos amb les seves línies plenes.
També és una realitat que, des del Parlament, amb data 18 de setembre, s'ha aprovat una Resolució 49/XII, on s'ha acordat instar al Govern a promoure i impulsar el model dels instituts escola prioritàriament als centres educatius públics.
Per aquests motius, tenint en compte que el Sala i Badrinas és ja l'únic centre educatiu que queda a Terrassa en mòduls, que porta així des del curs 2011-2012 tot i que era provisional, que els nostres fills l'any vinent estaran a 6è i s'hauran passat tota la seva escolarització en aquestes condicions, així com, perquè creiem i defensem una oferta educativa pública, conjunta i continuada dels 3 als 16 anys, presentem aquesta petició colectiva davant del Parlament per a instar al Govern de la Generalitat a:
1. Acceptar sense dilacions els terrenys cedits per l'Ajuntament de Terrassa a l'antiga fàbrica de Sala i Badrinas.
2. Iniciar els tràmits per a la redacció de l'avantprojecte de construcció d'un Institut Escola Sala i Badrinas, amb el corresponent concurs d'idees i licitació del projecte.
3. Elaborar amb caràcter d'urgència un calendari d'execució del projecte.
4. Assignar una partida pressupostària als propers pressupostos de la Generalitat per l'execució del projecte de construcció de l'Institut Escola Sala i Badrinas.
5. Agafar un compromís ferm de tenir finalitzada la construcció del Institut Escola en un període màxim de dos anys a comptar des de l'acceptació del solar cedit per l'Ajuntament de Terrassa.