Escrit relatiu a l'aprovació d'una llei electoral catalana

Data de la petició:
11/05/2018
Núm. expedient:
126-00006/12
Situació:
En tràmit
Finiment del termini d'adhesions:
24/04/2019
Núm. adhesions:
0

- Les adhesions poden afegir arguments i comentaris a una petició, però no poden ampliar-ne el contingut. Si voleu proposar nous temes, cal que redacteu una nova petició.

- Aquest espai web no ha estat concebut per a rebre peticions massives ni a gran escala. Per tant, preguem a les persones, físiques o jurídiques, que promoguin aquests tipus de campanyes que trametin les signatures de suport per correu postal.

Tràmits

  • Presentació al Registre de la iniciativa (18/05/2018)

  • Documentació annexa a la petició (18/07/2018)

  • Termini d'adhesions acordat per la Mesa de la Comissió (19/03/2019 - 24/04/2019)

  • Valoració de la resposta i tramesa a la comissió (19/03/2019)

Text de la petició

Des de PFiV volem fer una proposta al Parlament, perquè Catalunya tingui una llei electoral catalana, que tracti a tots els partits en igualtat de condicions i no d'una manera injusta i discriminatòria.