Escrit relatiu a la prohibició gradual del gas butà i d'altres gasos perillosos

Data de la petició:
26/08/2017
Núm. expedient:
126-00076/11
Situació:
En tràmit
Núm. adhesions:
0

Tràmits

  • Presentació al Registre de la iniciativa (08/09/2017 - 08/11/2017)

Text de la petició

Anul·lació gradual de l'ús de gas butà i d'altres gasos perillosos.

La idea d'aquesta petició és crear un calendari on gradualment s'anul·li l'ús de bombones de butà i d'altres gasos. I en un futur, anul·lar també l'ús de gasos perillosos a les ciutats.

Aquesta iniciativa tindria l'objectiu de facilitar l'ús de cuines i calefaccions d'ús d'energies no explosives. Per exemple potenciar l'ús de cuines elèctriques, calefaccions amb "pellet", etc.

Per tenir èxit aquesta iniciativa, s'ha de potenciar també les energies alternatives i posar a l'abast de tothom la electricitat.

Motius d'aquesta reducció: l'ús d'aquestes energies és més contaminant, la reducció d'aquests combustibles a la nostra societat dificultaria incidents.

Moltes ciutats han invertit en gas-ciutat, no s'ha d'anul·lar aquesta inversió ja feta, però sí que no s'haurien d'instal·lar en més ciutats aquesta iniciativa. Tot i que el més important d'aquesta iniciativa a curt termini és l'eliminació a la nostra societat de les bombones de gas, també s'hauria de canviar d'ús les instal·lacions de gas-ciutat.

Clar que s'ha de replantejar quines alternatives hi ha per la població que fa servir aquestes energies, però existeix un ventall enorme i és pot crear un decalatge per donar opcions.