Núria de Gispert i Català

Dades biogràfiques

Fotografia a l'edat de cinc anys

Fotografia a l'edat de cinc anys

Fotografia del llibre de família nombrosa

Fotografia del llibre de família nombrosa

Neix a Barcelona el 6 d'abril de 1949. És casada, té quatre fills i vuit néts.

És llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona. Ha exercit d'advocada (1971-1973). Va ser funcionària de la Diputació de Barcelona del 1974 al 1980, i és funcionària de la Generalitat des del 26 de maig de 1980, i des del 1984 està en serveis especials.

Ha estat secretària general de Justícia i de Governació (1984-1993) i vicepresidenta del Comitè Director per a l'Organització de l'Administració de la Generalitat (1993-1994). Ha estat consellera de Justícia (1995-2001), de Governació i Relacions Institucionals (2001-2002) i de Justícia i Interior (2002-2003). Ha presidit la part catalana de la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat.

Ha estat diputada al Parlament des del 2003 (legislatures VII, VIII, IX i X); presidenta de la Comissió de Justícia a la VII legislatura; presidenta de la Comissió d'Afers Institucionals de la VIII legislatura, membre de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, i ponent de l'Estatut d'autonomia del 2006.

Ha publicat articles i prologat diverses publicacions de l'àmbit del dret, la justícia i els serveis penitenciaris.

Ha rebut la Creu d'Honor de Sant Ramon de Penyafort (1998), la Creu al Mèrit al Servei de l'Advocacia Espanyola (2002), la Medalla del Col·legi d'Advocats de Barcelona (2004), el premi Intercol·legial (2014), la medalla d'honor pels serveis excepcionals a la justícia (2014) i el premi Eri en reconeixement per les iniciatives a favor de la inclusió social (2015). És col·legiada, sense exercici, del Col·legi d'Advocats de Barcelona; membre de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya des del 2006, i defensora del mutualista de la Mútua dels Advocats (2005).

Ha estat militant d'Unió Democràtica de Catalunya (UDC) des del 1986 fins al 2015, on va ocupar diferents càrrecs i responsabilitats nacionals. Des del juliol de 2015 és membre de Demòcrates de Catalunya.

El 16 de desembre de 2010 va ser elegida presidenta del Parlament de la IX legislatura, i va esdevenir la primera dona a presidir la cambra. Va ser reelegida presidenta del Parlament de la X legislatura el dia 17 de desembre de 2012. A més de les funcions pròpies de la presidència del Parlament, són funcions inherents al càrrec la presidència de la Diputació Permanent, la de la Comissió de Matèries Secretes o Reservades, i la de la Comissió de Reglament. A més, presideix la Comissió d'Estudi del Dret a Decidir.

Govern 1999-2003

Govern 1999-2003

Presa de possessió com a consellera de Justícia 1995

Presa de possessió com a consellera de Justícia 1995

Al Col·legi d'Advocats

Al Col·legi d'Advocats

Mesa de la IX legislatura

Mesa de la IX legislatura

Mesa de la X legislatura

Mesa de la X legislatura