Agenda parlamentària

La presidenta assisteix a la manifestació en defensa dels drets i les llibertats

Barcelona

  La presidenta assisteix al concert inaugural de la temporada 2017-2018 de [...]

  Barcelona

   Veure + Calendari de Plens
   Projectes de llei

   Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

   Tram. 200-00026/11
   Projectes de llei

   Projecte de llei de creació de l'Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris

   Tram. 200-00025/11
   Projectes de llei

   Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

   Tram. 200-00023/11
   Proposicions de llei

   Proposició de llei sobre l'audiovisual

   Tram. 202-00064/11
   Proposicions de llei d'ILP

   Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels [...]

   Tram. 202-00057/11
   Prop. llei al Congrés

   Resolució 795/XI del Parlament de Catalunya, per la qual s'acorda de presentar a la Mesa del [...]

   Tram. 270-00005/11
   Butlletí Oficial

   BOPC 540/11

   Tramitacions generals

   Butlletí Oficial

   BOPC 539/11

   Preguntes i respostes

   Butlletí Oficial

   BOPC 538/11

   Tramitacions generals

   Diaris de sessions del Ple

   DSPC-P 083/11

   Sessió 43.1, ordinària

   Diari de sessions de Comissions

   DSPC-C 500/11 | CAI

   Comissió d'Afers Institucionals
   Sessió 23.1, ordinària

   Diari de sessions de Comissions

   DSPC-C 481/11 | CEH

   Comissió d'Economia i Hisenda
   Sessió 20.1, ordinària

   Us convidem a visitar la seu d'un dels parlaments més antics del món, el Parlament de Catalunya, i a conèixer-ne les funcions.

   Sol·licitar visita

   Avui ens visiten

   • dissabtes oberts