Agenda parlamentària

En data d'avui no hi ha programada cap activitat per a aquest dia.
Veure + Calendari de Plens
La presidenta rep els guardonats amb els Premis Josep Maria Batista i Roca als catalans residents a l'exterior

01/08/2018

PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei d'espais agraris

Tram. 202-00026/12
PROPOSICIONS DELLEI DE L'ILP

Proposició de llei de l'esport de Catalunya

Tram. 202-00009/12
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya

Tram. 200-00004/12
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

Tram. 200-00003/12
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

Tram. 200-00002/12
PUBLICACIONS

BOPC 141/12Preguntes i respostes

PUBLICACIONS

BOPC 140/12Tramitacions generals

PUBLICACIONS

BOPC 139/12Tramitacions generals

PUBLICACIONS

DSPC-C 044/12 | CJComissió de Justícia
Sessió 2.1, ordinària

PUBLICACIONS

DSPC-C 042/12 | CCComissió de Cultura
Sessió 2.1, ordinària

PUBLICACIONS

DSPC-P 017/12Sessió 14.1, ordinària

Us convidem a visitar la seu d''un dels parlaments més antics del món, el Parlament de Catalunya, i a conèixer-ne les funcions.

Sol·licitar visita

Avui ens visiten

  • No hi ha visites