Agenda parlamentària

El president col·labora en la campanya "Roses contra l'oblit", [...]

Barcelona

  El president passeja pel centre de Barcelona amb motiu de la diada de Sant Jordi

  Barcelona

   El president participa a l'acte "Plaça Catalunya groga"

   Barcelona

    Veure + Calendari de Plens

    Emissions en directe    Proposicions de llei

    Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, del 22 d'abril, de l'estatut dels [...]

    Tram. 202-00007/12
    Proposicions de llei d'ILP

    Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels [...]

    Tram. 202-00057/11
    Butlletí Oficial

    BOPC 061/12

    Tramitacions generals

    Butlletí Oficial

    BOPC 060/12

    Tramitacions generals

    Butlletí Oficial

    BOPC 059/12

    Preguntes i respostes

    Diaris de sessions del Ple

    DSPC-P 006/12

    Sessió 5.1, ordinària

    Diari de sessions de Comissions

    DSPC-C 527/11 | CED

    Comissió de l'Estatut dels Diputats
    Sessió 12.1, ordinària

    Diari de sessions de Comissions

    DSPC-C 526/11 | CAI

    Comissió d'Afers Institucionals
    Sessió 24.1, ordinària

    Us convidem a visitar la seu d''un dels parlaments més antics del món, el Parlament de Catalunya, i a conèixer-ne les funcions.

    Sol·licitar visita

    Avui ens visiten

    • Institut Consell de Cent (Barcelona)
    • Escola Sant Ildefons (Cornellà de Llobregat)
    • Escola Sant Ildefons (Cornellà de Llobregat)
    • Institut Provençana (L'Hospitalet de Llobregat)