Agenda parlamentària

Ple del Parlament

Sessió constitutiva del Parlament de Catalunya
Saló de sessions

  Veure + Calendari de Plens

  Emissions en directe  Emissions en directe  Proposicions de llei d'ILP

  Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels [...]

  Tram. 202-00057/11
  Butlletí Oficial

  BOPC 564/11

  Tramitacions generals

  Butlletí Oficial

  BOPC 563/11

  Tramitacions generals

  Butlletí Oficial

  BOPC 562/11

  Tramitacions generals

  Diaris de sessions del Ple

  DSPC-P 085/11

  Sessió 44.2, ordinària

  Diari de sessions de Comissions

  DSPC-C 527/11 | CED

  Comissió de l'Estatut dels Diputats
  Sessió 12.1, ordinària

  Diari de sessions de Comissions

  DSPC-C 526/11 | CAI

  Comissió d'Afers Institucionals
  Sessió 24.1, ordinària

  Us convidem a visitar la seu d'un dels parlaments més antics del món, el Parlament de Catalunya, i a conèixer-ne les funcions.

  Sol·licitar visita

  Avui ens visiten

  • No hi ha visites