Agenda parlamentària

La presidenta visita la Festa del Joc i el Lleure en Català

Barcelona

  Veure + Calendari de Plens
  Proposicions de llei

  Proposició de llei sobre l'audiovisual

  Tram. 202-00064/11 (iniciativa rebutjada)
  Proposicions de llei d'ILP

  Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels [...]

  Tram. 202-00057/11
  Prop. llei al Congrés

  Resolució 795/XI del Parlament de Catalunya, per la qual s'acorda de presentar a la Mesa del [...]

  Tram. 270-00005/11
  Butlletí Oficial

  BOPC 549/11

  Tramitacions generals

  Butlletí Oficial

  BOPC 548/11

  Tramitacions generals

  Butlletí Oficial

  BOPC 547/11

  Tramitacions generals

  Diaris de sessions del Ple

  DSPC-P 085/11

  Sessió 44.2, ordinària

  Diari de sessions de Comissions

  DSPC-C 526/11 | CAI

  Comissió d'Afers Institucionals
  Sessió 24.1, ordinària

  Diari de sessions de Comissions

  DSPC-C 509/11 | CEC

  Comissió d'Empresa i Coneixement
  Sessió 28.1, ordinària

  Us convidem a visitar la seu d'un dels parlaments més antics del món, el Parlament de Catalunya, i a conèixer-ne les funcions.

  Sol·licitar visita

  Avui ens visiten

  • No hi ha visites