Transcripcions de sessions de comissió

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Per consultar les transcripcions que ja han estat editades, cal anar a cercar-les a Diari de Sessions - Comissions

Comissió d'Estudi sobre el Deute Històric de l'Estat amb Catalunya, sessió núm. 14

Dijous, 16 de novembre de 2023