Transcripcions de sessions de comissió

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Per consultar les transcripcions que ja han estat editades, cal anar a cercar-les a Diari de Sessions - Comissions

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, sessió núm. 13

Dimarts, 21 de juny de 2022