Transcripcions de sessions de comissió

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Per consultar les transcripcions que ja han estat editades, cal anar a cercar-les a Diari de Sessions - Comissions

Comissió de l'Estatut dels Diputats, sessió núm. 4

Dijous, 16 de desembre de 2021