Transcripcions de sessions de comissió

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Per consultar les transcripcions que ja han estat editades, cal anar a cercar-les a Diari de Sessions - Comissions

Comissió d'Acció Climàtica, sessió núm. Sessió núm. 1, de constitució

Divendres, 11 de juny de 2021