Transcripcions de sessions de comissió

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Per consultar les transcripcions que ja han estat editades, cal anar a cercar-les a Diari de Sessions - Comissions

Comissió del Síndic de Greuges, sessió núm. 1, de constitució

Divendres, 7 de maig de 2021