Transcripcions de sessions de comissió

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Per consultar les transcripcions que ja han estat editades, cal anar a cercar-les a Diari de Sessions - Comissions

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió núm. 17

Dimecres, 2 d'octubre de 2019