Transcripcions de sessions de comissió

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Per consultar les transcripcions que ja han estat editades, cal anar a cercar-les a Diari de Sessions - Comissions

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, sessió núm. 13

Dijous, 25 de juliol de 2019