Transcripcions de sessions de comissió

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Per consultar les transcripcions que ja han estat editades, cal anar a cercar-les a Diari de Sessions - Comissions

Comissió d'Igualtat de les Persones, sessió núm. Sessió núm. 9

Dimarts, 9 de juliol de 2019