Transcripcions de sessions de comissió

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Per consultar les transcripcions que ja han estat editades, cal anar a cercar-les a Diari de Sessions - Comissions

Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017, sessió núm. 18

Divendres, 28 de juny de 2019