Transcripcions de sessions de comissió

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Per consultar les transcripcions que ja han estat editades, cal anar a cercar-les a Diari de Sessions - Comissions

Comissió d'Empresa i Coneixement, sessió núm. Sessió núm. 12

Dijous, 2 de maig de 2019