Transcripcions de sessions de comissió

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Per consultar les transcripcions que ja han estat editades, cal anar a cercar-les a Diari de Sessions - Comissions

Comissió d'Igualtat de les Persones, sessió núm. 7

Dimarts, 7 de maig de 2019