Transcripcions de sessions de comissió

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Per consultar les transcripcions que ja han estat editades, cal anar a cercar-les a Diari de Sessions - Comissions

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, sessió núm. Sessió núm. 8

Divendres, 18 de gener de 2019