Transcripcions de sessions de comissió

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Per a consultar les transcripcions que ja han estat editades, cal anar a cercar-les a Diari de Sessions - Comissions

Comissió de l'Estatut dels Diputats, sessió núm. Sessió núm. 2.2

Dijous, 3 de maig de 2018