Transcripcions de sessions de comissió

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Per a consultar les transcripcions que ja han estat editades, cal anar a cercar-les a Diari de Sessions - Comissions

Comissió de Seguretat Viària, sessió núm. 6

Dimarts, 26 de setembre de 2017