Transcripcions de sessions de comissió

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Per a consultar les transcripcions que ja han estat editades, cal anar a cercar-les a Diari de Sessions - Comissions

Comissió de la Infància, sessió núm. 16

Dimecres, 1 de març de 2017