Presentació del tesaurus

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

L'Eurovoc és un tesaurus plurilingüe i multidisciplinari elaborat pel Parlament Europeu i l'Oficina de Publicacions Oficials de les Comunitats Europees (OPOCE) que comprèn tots els àmbits d'activitat de la Unió Europea i que permet indexar els documents que gestionen les institucions europees amb la finalitat de possibilitar-ne la consulta.

El 28 de novembre de 2008, el comitè pilot de l'OPOCE va aprovar oficialment la versió 4.3 del tesaurus Eurovoc i el va publicar a Internet el 20 de gener de 2009.

Aquesta versió existeix en les vint-i-dues llengües oficials de la Unió Europea (búlgar, espanyol, txec, danès, alemany, estonià, grec, anglès, francès, italià, letó, lituà, hongarès, maltès, neerlandès, polonès, portuguès, romanès, eslovac, eslovè, finès i suec), a més del croat, el serbi i el rus. A l'Estat espanyol, el tesaurus Eurovoc ha estat traduït al basc per la Diputació Foral de Biscaia, i al català, pel Parlament de Catalunya.

Si bé l'objectiu originari de l'Eurovoc era el tractament de la documentació que generen les institucions comunitàries, el tesaurus és també un instrument multidisciplinari prou ampli per poder cobrir les diverses perspectives nacionals, amb un accent molt marcat en tot allò que fa referència a l'àmbit parlamentari. És per això que, a part d'institucions europees com ara el Parlament Europeu o l'Oficina de Publicacions Oficials de la Unió Europea, també és l'instrument de descripció emprat per molts parlaments nacionals, regionals i autonòmics i d'algunes administracions públiques d'arreu de la Unió Europea.

El caire internacional de la institució fa que, evidentment, el tesaurus Eurovoc sigui multidisciplinari i plurilingüe, i que intenti -i, de fet, ho aconsegueix- crear un marc genèric de descripció temàtica en gairebé tots els àmbits que, d'una manera o d'una altra, són comuns a qualsevol institució política en tots els seus vessants (econòmic, social, agrari, audiovisual, etc.).

Malgrat això, un mateix instrument de descripció temàtica difícilment pot satisfer les expectatives de totes les institucions internacionals que en fan ús. Hi ha diversos factors (socials, polítics, lingüístics, geogràfics, etc.) que fan que les necessitats descriptives de cada institució siguin diferents. Per tant, un llenguatge d'indexació ha d'estar bàsicament al servei de la institució que l'utilitza perquè pugui satisfer les necessitats específiques de recuperació de la informació de la mateixa administració i, en general, de tots els usuaris.

El Parlament de Catalunya, a l'hora de traduir el tesaurus Eurovoc al català, va optar per fer-ne un desenvolupament propi, amb nous descriptors i no-descriptors que va considerar que hi havien de ser per a cobrir les necessitats d'indexació de la institució, i també les noves relacions associatives o notes explicatives que li van semblar adequades.

Així, des de l'any 2000, el tesaurus Eurovoc amb desenvolupament propi del Parlament de Catalunya és l'instrument de descripció que s'utilitza per a indexar totes les iniciatives parlamentàries, la qual cosa facilita que es pugui consultar amb molta facilitat tota l'activitat parlamentària que s'ha dut a terme a la cambra catalana.

Us presentem, doncs, la versió 4.3 traduïda al català del tesaurus Eurovoc, juntament amb el desenvolupament propi i la toponímia de Catalunya emprada per l'Idescat.