Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


mercat monetari

  • SN Mercat en què s'intercanvien capitals a curt termini. Inclou tots els intercanvis de mitjans de pagament acceptats pels intermediaris financers.
  • UF mercat monetari internacional