Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


material d'elevació

  • UF aparell d'elevació
  • UF carretó elevador
  • UF grua
  • UF pont grua
  • UF pont hidràulic