Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


institució pública

  • SN Persona jurídica de dret públic, diferent de les entitats territorials, que gestiona un servei públic o una activitat pròpia de l'administració.
  • UF entitat pública
  • UF establiment públic
  • UF organisme autònom
  • UF organisme de dret públic
  • UF organisme públic