Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


indemnització

  • UF compensació
  • UF reparació del dany causat
  • UF rescabalament