Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


impost sobre transmissions patrimonials

  • UF impost de successions i donacions
  • UF impost sobre herències
  • UF impost sobre herències, llegats i donacions
  • UF impost sobre successions
  • UF impost sobre successions hereditàries