Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


ajuda a les víctimes

  • SN L'ajuda a les víctimes té per objecte acollir i informar les víctimes i les seves famílies dels seus drets, acompanyar-les en les seves gestions i donar-los suport psicològic en totes les etapes del procediment penal.