Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


ajuda a la recol·locació

  • SN Conjunt d'accions que fa la persona que contracta per ajudar un treballador en perill de ser acomiadat a trobar feina en una altra empresa.
  • UF outplacement
  • UF recol·locació externa