Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


formació professional

  • SN Conjunt d'activitats encaminades a proporcionar les capacitats pràctiques, els coneixements i les actituds necessàries per ocupar un lloc de treball en una professió o en un grup de professions d'un sector de l'activitat econòmica.
  • UF capacitació professional
  • UF e-formació
  • UF formació a distància
  • UF formació alternada
  • UF formació alternant
  • UF formació de mà d'obra
  • UF formació preprofessional