Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


formació en el lloc de treball

  • SN Formació remunerada impartida en els períodes de treball efectiu.
  • UF contracte per a la formació
  • UF formació del personal
  • UF perfeccionament professional