Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


exacció agrícola

  • SN Aranzels variables que es perceben a les fronteres comunitàries sobre la importació de productes agraris procedents de països tercers, a fi de compensar la diferència entre els preus interiors i els del mercat mundial.
  • UF dret regulador agrícola
  • UF drets de duana per als productes agraris
  • UF exacció agrària
  • UF exacció reguladora
  • UF fixació d'exacció
  • UF instrument d'exacció
  • UF nivell d'exacció
  • UF percepció de l'exacció