Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


educació especial

  • SN Educació reservada a alumnes que tenen característiques especials.
  • UF col·legi de sordmuts
  • UF col·legi per a nens amb discapacitat
  • UF col·legi per a nens sords
  • UF educació compensatòria
  • UF educació per a superdotats
  • UF ensenyament especial