Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


drets de l'ADC

  • SN Són el producte de l'aplicació de l'aranzel duaner comú a les importacions de països tercers.
  • UF drets autònoms
  • UF drets convencionals
  • UF drets de l'Aranzel Duaner Comú