Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


dret de les obligacions

  • SN L'utilitzarem per a qualsevol afer relacionat amb el vincle jurídic que uneix dues persones o més i en virtut del qual una d'elles pot exigir a l'altra l'execució d'una prestació determinada.
  • UF obligació civil